การบินพลเรือนระหว่างประเทศ

International Civil Aviation การบินพลเรือระหว่างประเทศมีจุดกำเนิดมาจากการตกลงร่วมกันของนานาประเทศที่ได้ร่วมประชุมกันที่เมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 1944 (พ.ศ. 2487) และได้ทำสัญญาร่วมกันเกี่ยวกับภารกิจทางการบินพลเรือนระหว่างประเทศโดยใช้ชื่อว่า อนุสัญญาชิคาโก หรือ Chicago Convention (ต่อมา ICAO […]