11 (12 แล้ว) สายการบินปิดตัวลงในรอบ 12 ด.

อัพเดตไม่ทันกันเลยทีเดียว เพิ่มจาก 11 เป็น 12 สายการบินแล้วที่ปิดตัวในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา รายล่าสุดคือ AtlasGlobal: February 2020 จากประเทศตุรกี ข้อมูลจาก Business Insider สรุปรวบรวมสายการบินที่ต้องปิดตัวลงในรอบ 12 […]