ลาละนะ The queen B747-400

สายการบินแควนตัส ปลดประจำการเครื่องบินโบอิ้ง 747-400 ที่ทำการบินมา 19 ปี บินเดินทางทั่วโลกมากว่า 70 ล้านกิโลเมตร ด้วยชั่วโมงบินรวม 90,000+ ชั่วโมง Boeing 747 Queen of the sky.http://www.apilotclub.com/flyers/flying-big-747/ […]