เป็นเบาหวาน ก็เป็นนักบินได้รู้ยัง

กัปตัน Bob Halicky เป็นนักบินอเมริกันคนแรกที่เป็นเบาหวานและบิน commercial flight (ถือ first-class medical certificate) เว็บไซต์ CNN รายงานข่าวน่าสนใจเกี่ยวกับนักบินคนหนึ่งซื่งเป็นเบาหวานและต้องฉีดอินซูลินเป็นประจำ มีข้อความตอนหนึ่งว่า “Halicky, a 59-year-old Las […]