คิดเลขง่ายๆ แต่ไม่ง่าย

เวลาสอบสัมภาษณ์อาจจะถูกทดสอบด้วยการคิดเลขในใจ บางทีกรรมการอาจจะถามคำถาม เช่น  คำถาม 17×18 เท่ากับเท่าไหร่ ให้ลองคิดหรือหาวิธีที่จะคิดเลขในใจดูครับ เช่น ใช้ 17 คูณ 20 แล้วลบออกด้วย 34 คำถาม 25×25  อันนี้แทบจะต้องตอบได้ทันทีว่า เท่ากับ […]