Self-Knowledge

Self-knowledge แปลตามพจนานุกรมว่า understanding of oneself or one’s own motives or character  ข้อนี้ยากสำหรับการอธิบาย คำว่า understanding of oneself หมายถึง การที่เราเข้าใจข้อจำกัดของตัวเอง และยอมรับในข้อจำกัดนั้น เช่น ไม่เก่งชีววิทยา เพราะไม่ชอบท่องจำ

เก่งคณิตศาสาตร์ เพราะชอบตัวเลข

ไม่ชอบเถียงใคร ใครอยากทำอะไรยังไงก็ได้ แต่ห้ามทำให้เราเดือดร้อน ไม่ชอบยุ่งเรื่องของคนอื่น เพราะ…. ชอบยุ่งเรื่องของคนอื่น เพราะ…ชอบทำกิจกรรม และการเข้าสังคม ชอบปาร์ตี้สังสรรค์ โดยรวม ๆ น่าจะเป็นการพยายามหาคำตอบเกี่ยวกับตัวผู้ถูกสัมภาษณ์ว่า รู้จักตัวเองดีแค่ไหน ตรวจสอบดูข้อบกพร่องของตัวเองดูบ้างหรือเปล่า มีความมั่นใจในตัวเองหรือไม่มั่นใจในตัวเอง หรือ Over Confidence หรือไม่

คุณคิดว่าคุณเป็นคนอย่างไร

How well do you know yourself?

Are you scare of anything?

Tell me the event in the past that most good impression—->Why?

เคยกลัวหรือเสียใจหรือประทับใจเรื่องใดมากที่สุดในชีวิต

อะไรที่คุณคิดว่าเป็นจุดอ่อนของคุณ

ไม่อยากมีอาชีพอะไรมากที่สุด (อาชีพที่เป็นลักษณะเฉพาะทาง) เช่น หมอ หมอฟัน เภสัช วิศวกร ทนาย บัญชี ……ฯลฯ

“Open-minded into oneself, 

strengths & weak points, limitations”

มันคือความชอบและไม่ชอบ การชอบและไม่ชอบ น่าจะเป็นคำตอบการรู้ว่าชอบอะไร และไม่ชอบอะไร หรือการรู้ว่าอยากทำอะไร และไม่อยากทำอะไร การชอบ กับความอยากมันมีความหมายที่แตกต่างกัน  ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสียของการ ชอบ-ไม่ชอบ หรือ อยาก-ไม่อยาก แล้วอะไรหล่ะคือสิ่งที่ดี สำหรับการเป็นนักบิน ผมว่า มันไม่มีคำตอบที่ตายตัวว่า อะไรดีหรือไม่ดีครับ ทุกคนล้วนมีข้อดีและข้อเสีย นักบินก็เช่นเดียวกัน มีทั้งนิสัยดีและนิสัยเสีย การที่เราเป็นตัวของตัวเองพอสมควร ไม่ดื้อรั้น ดันทุรังในเรื่องที่ไม่เหมาะ น่าจะเป็นเกณฑ์การพิจารณาได้ระดับหนึ่ง

อย่าหลอกตัวเอง อย่าโกหกเวลาตอบคำถามสัมภาษณ์ พยายามเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุด การเป็นตัวของตัวเองคือ คิดอย่างไร ให้ทำไปอย่างนั้น อยากพูดอย่างไร ให้พูดอย่างนั้น เพราะมันเป็นตัวเรา และเรามีเหตุผลรองรับความคิดของเราอยู่เสมอ ชอบที่ตัวเราเป็นแบบนี้ก็พอแล้วครับ