ก้าวไปอีกขั้นกับ Qantas airwaysเที่ยวบินตรงจาก New York, JFK ไป Sydney, Australia ด้วยเครื่องบิน B787-900 ด้วยเวลา 19 ชั่วโมงเที่ยวบินนี้เป็นเที่ยวบินที่ทำการทดลองทั้งในส่วนของลูกเรือและผู้โดยสาร ผู้ที่อยู่ในกลุ่มทดลองจะต้องใส่อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณต่างๆที่ข้อมือ และจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดเพื่อทำการเก็บข้อมูลในการทดลองบินครั้งนี้ อาทิเช่น อัตราการเต้นของชีพจร ความเร็วในการตอบสนองต่อคำสั่ง เป็นต้น
โดยผู้ที่อยู่ในการทดลองจะต้องเข้าร่วมการเก็บข้อมูลล่วงหน้า หนึ่งอาทิตย์ ระหว่างเที่ยวบิน และหลังจากเที่ยวบินอีกสองอาทิตย์ เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสภาพร่างกาย
ทำการทดลองอย่างจริงจัง เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการปฏิบัติการบินอย่างปลอดภัยในอนาคต เยี่ยมมมมมมม
#กัปตันยกนิ้วโป้งสองนิ้วเลย #captainsopon


https://thepointsguy.com/news/behind-the-scenes-what-it-was-like-on-the-19-hour-project-sunrise-flight/