฿429.00

หนังสือ A Pilot เล่มเล่าเรื่องตามคำศัพท์ เรียงตามลำดับตัวอักษรภาษาอังกฤษ อาทิเช่น TCAS คือ อะไร ย่อมาจากอะไร CONTRAIL หมายถึงอะไร

Category:

Description

Leave a Reply Cancel reply