การเข้ารับการสอบสัมภาษณ์นักบิน

บทความนี้เป็นข้อมูลประสบการณ์ที่ผมสอบทุนนักบินฝึกหัดของการบินไทยเมื่อประมาณปี 2535 ปัจจุบันวิธีการสอบหรือขั้นตอนการสมัครอาจจะมีความแตกต่างไปบ้าง แต่ทั้งนี้หลักการและวัตถุประสงค์ของการคัดเลือกก็ยังคงเป็นเหมือนเดิม หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่จะสอบคัดเลือก ความจริงแล้วเราสามารถประยุกต์เพื่อใช้ในการสอบหรือสมัครงานอื่นๆได้ครับ

กัปตันโสภณ พิฆเนศวร

การสอบนักบิน มีขั้นตอนต่าง ๆ คร่าว ๆ ประมาณนี้ครับ

 • ขั้นแรก คือ การสอบข้อเขียนซึ่งมักจะสอบวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ
 • ขั้นที่สอง คือ การตรวจสุขภาพ โดยปกติจะให้ตรวจกับสถาบันเวชศาสตร์การบิน กรมแพทย์ทหารอากาศ อยู่ใกล้ ๆ กับรพ.ภูมิพล และบางสายการบินก็ให้ตรวจได้ที่รพ.กรุงเทพ
 • ขั้นที่สาม คือ การสอบสัมภาษณ์ ซึ่งแล้วแต่ว่าแต่ละสายการบินจะจัดให้มีการสอบอย่างไร ของการบินไทยจะมีกัปตันของ บริษัทฯ จำนวน 2-3 ท่านเป็นผู้สัมภาษณ์ ขั้นตอนนี้ผมจะแนะนำอีกที
 • ขั้นที่สี่ คือ การสอบ Aptitude แต่ละสายการบินก็คงมีวิธีการที่แตกต่างกันออกไป การบินไทยจะใช้นักจิตวิทยาชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นผู้ชำนาญเกี่ยวกับการคัดเลือกนักบิน
https://www.youtube.com/c/SoponPhikanesuan

มาเรีย โอซาว่า

Demo Slot Here

หากสอบผ่านทุกขั้นตอนก็จะได้ทุนนักบินฝึกหัดและถูกส่งไปเรียนด้านการบินกับโรงเรียนการบินที่แต่ละบริษัทมีข้อตกลงไว้ เมื่อจบจากโรงเรียนการบินแล้ว (ปกติใช้เวลาไม่เกิน 1 ปี) จึงจะเข้ามาบรรจุเป็นพนักงานของสายการบินนั้น การได้ทุนเรียนนั้น อย่างการบินไทย ส่งเรียนฟรี (มีอยู่ช่วงหนึ่งไม่ฟรี) แต่บางสายการบินก็อาจจะใช้วิธีเก็บเงินย้อนหลังโดยการหักเงินเดือน ซึ่งแต่ละสายการบินจะมีการทำสัญญา เพื่อกำหนดว่า หลังจากเป็นนักบินแล้วต้องทำงานให้ไม่น้อยกว่าจำนวนปีในสัญญา ซึ่งต้องหารายละเอียดในแต่ละบริษัทดูครับ เพราะเขียนไปแล้วถ้ามันเปลี่ยนแปลงจะกลายเป็นข้อมูลไม่ถูกต้อง ผมแนะนำว่า ถ้าสนใจจริง ๆ ให้ ลอง search ใน google ด้วยคำว่า “สมัครนักบิน สายการบิน…” อ่านข้อมูลของแต่ละสายการบินดูครับเพราะรายละเอียดในการสมัครจะแตกต่างกันเล็กน้อย

คุณสมบัติและการฝึกนักบินการบินไทย

นักบินพาณิชย์

ลักษณะอาชีพ

 • เป็นผู้ควบคุมรับผิดชอบ อากาศยาน รวมถึงความปลอดภัยของผู้โดยสาร ลูกเรือ และสินค้า ระหว่างสถานีต้นทางและปลายทาง
 • เป็นอาชีพที่เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ไม่จำเจ ค่อนข้างอิสระ แต่มีความรับผิดชอบสูง ได้เดินทางไปทั่วโลก พบกับสิ่งแปลกใหม่ รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม ของชนชาติอื่นๆ
 • เป็นผู้ควบคุมและบังคับเครื่องบิน รวมทั้งอุปกรณ์การบินต่างๆ ซึ่งเป็นประดิษฐกรรมที่มีเทคโนโลยีชั้นสูง

คุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพ

 • บุคคลที่มีใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี และผ่านการคัดเลือกของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ ประกาศรับสมัคร บุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ เพื่อสอบคัดเลือกเข้า เป็นนักบินฝึกหัดของบริษัทฯ แล้วส่งไปเรียนการบินที่สถาบันการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (หัวหิน) เป็นเวลา 1 ปี (สำเร็จแล้วได้ใบอนุญาต นักบินพาณิชย์ตรีเช่นกัน) และเข้ามาฝึกฝนต่อในบริษัทฯ เพื่อบรรจุเข้าทำงานในตำแหน่งนักบินที่ 3 ต่อไป

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบเป็นนักบินฝึกหัดของบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน)

 • ชายไทยอายุไม่เกิน 28 ปี (นับเดือนเกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคมเป็นต้นไป)
 • จบปริญญาตรีทุกสาขา
 • พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 • พ้นภาระทางทหาร
 • สุขภาพแข็งแรงและมีความสูงอย่างน้อย 165 เซนติเมตร Good eye sight

แหล่งจ้างงาน

 • บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)    บางกอกแอร์เวย์ส   THAI FLYING    PB AIR    กรมการบินพาณิชย์ กรมตำรวจ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  บริษัทเอกชนอื่นๆ สายการบินต่างชาติ

รายได้

 • นักบินฝึกหัดที่มีใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี จะได้เงินเดือนขั้นต้น 28,290 บาท + ค่าครองชีพ โดย บริษัทฯ การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ออกภาษีให้ทั้งหมด

นักบินฝึกหัด (Student Pilot)

      พิจารณาคัดเลือกจากผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งจะต้องผ่านขั้นตอนการสอบตาม มาตรฐานของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) แล้วส่งไปเรียนการบินที่สถาบันการบินพลเรือน ที่หัวหิน ประมาณ 1ปี และระหว่างที่เป็นนักบินฝึกหัดนั้น ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้ออกทุนในการเรียนการบินให้ทุกอย่าง ค่าใช้จ่ายในการเรียน และค่ากินอยู่ ซึ่งเป็นเงินประมาณคนละ 1.5 ล้านบาทต่อปี แต่ยังไม่มีสถานภาพเป็นพนักงานของบริษัทฯ นักบินฝึกหัดที่หัวหิน จะได้รับแต่เงินค่าพาหนะในแต่ละเดือนเท่านั้น และเมื่อจบ หลักสูตรที่สถาบันการบินพลเรือน หัวหินแล้ว จะต้องกลับมาเป็น นักบินฝึกหัดของบริษัทฯ โดยต้องเรียนวิชาขั้นพื้นฐานของการบินสากล บริษัทฯ จะเปิดรับนักบินฝึกหัดปีละ 2 ครั้ง คือ ประมาณเดือน มกราคม และมิถุนายน โดยจะประกาศรับสมัครทางหนังสือพิมพ์ต่างๆ ก่อนเปิดการรับสมัคร 2 อาทิตย์

ขั้นตอนการสอบนักบินฝึกหัด

ขั้นตอนแรก  คือ การสอบข้อเขียน ซึ่งจะมีวิชาที่สอบ คือวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ อังกฤษ

ขั้นตอนที่สอง  คือ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน จะต้องไปรับการตรวจสุขภาพที่สถาบันเวชศาสตร์การบิน กรมแพทย์ทหารอากาศ ซึ่งทางสถาบันฯ มีเกณฑ์มาตรฐานสำหรับนักบิน และผู้สมัครต้องจ่ายค่าตรวจ สุขภาพด้วยตนเอง

ขั้นตอนที่สาม  คือ เมื่อทางสถาบันเวชศาสตร์การบิน ส่งผลการตรวจสุขภาพกลับมายังบริษัทฯ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสุขภาพจะมีสิทธิเข้าไปสอบสัมภาษณ์กับคณะกรรมการ ซึ่งมีกัปตันอาวุโสของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน โดยจะสัมภาษณ์ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบิน ตลอดถึงเรื่องราวของบริษัทฯ และเรื่องอื่นๆ

ขั้นตอนที่สี่  คือ เมื่อผ่านการสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานของบริษัทฯ ผู้สมัครจะต้อง ไปผ่านการสอบขั้นสุดท้าย คือ การสอบทักษะในการเป็นนักบินพาณิชย์(APTITUDE TEST) จากนักจิตวิทยาชาวต่างชาติ ซึ่งจะมีทั้งการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ผู้ที่ผ่านการสอบข้อ เขียนได้มาตรฐานของบริษัทฯ เท่านั้น จึงจะมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ (INTERVIEW)  กับนักจิตวิทยาในขั้นต่อไป  เมื่อจบขั้นตอนต่างๆ ดังกล่าวบริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเข้ารับทุนไปฝึกที่สถาบันการบินพลเรือน หัวหิน เป็นระยะเวลาประมาณ 52 สัปดาห์ โดยผู้ได้รับทุนจะได้เบี้ยเลี้ยงเป็น ค่าพาหนะเท่านั้น เมื่อจบหลักสูตรนับบินพาณิชย์ตรีแล้ว จึงจะได้รับการบรรจุเป็น นักบินฝึกหัดของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

กรุณาเช็คข้อมูลอัพเดตจากแต่ละสายการบินด้วยนะครับ

เรื่องคุณสมบัติในการสมัคร  

หลักทั่ว ๆ ไปภาษาอังกฤษคือ ต้องการ TOEIC 650 ขึ้นไป สมัยที่ผมเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์นักบินของการบินไทย ผมได้รับการอบรมด้านการสัมภาษณ์จาก ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ กลุ่มเดียวกับที่สอบ aptitude test นั่นแหละครับ

และผมเผอิญพบ short note ที่ผมเก็บไว้ตั้งแต่ปี 2010 มีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ ซึ่งจะทะยอยเอามาเขียนให้อ่านกันครับ คร่าวๆ ประมาณนี้ก่อนครับ

การค้นหาลักษณะเฉพาะที่บ่งบอกเกี่ยวกับผู้ถูกสัมภาษณ์ 4 ด้าน ด้านส่วนตัวหรือลักษณะเฉพาะตัว (Personal) ด้านสังคม (Social) ด้านความสามารถ (Ability) ด้านความรู้ (Knowledge) ด้าน Personal 

มีคำภาษาอังกฤษหลายคำที่ผมเขียนไว้ในกระดาษโน้ต อาทิเช่น 

Motivation แปลตามพจนานุกรมว่า  a reason or reasons for acting or behaving in a particular way: desire or willingness to do something; enthusiasm

Attitude  แปลตามพจนานุกรมว่า a settled way of thinking or feeling about something

Appearance  แปลตามพจนานุกรมว่า the way that someone or something looks หรือ an act of performing or participating in a public event

Judgment แปลตามพจนานุกรมว่า  the ability to make considered decisions or come to sensible conclusions

 Self-knowledge แปลตามพจนานุกรมว่า understanding of oneself or one’s own motives or character

ทั้งหมดมีหลักเกณฑ์ในการให้คะแนนผู้ที่เข้ารับการสัมภาษณ์ ไม่ได้พิจารณาจากความหมายตามพจนานุกรม 

สำหรับคนที่อยากอ่านเป็นแบบรูปเล่ม ถืออ่านที่ไหนก็ได้ สะดวกและสบายตา เพราะใช้กระดาษ green read

หนังสือ A Pilot Book ทั้ง 5 เล่ม ราคา 1999 บาท ค่าส่ง 70 บาท
สั่งทาง Shopee
มีบริการเก็บเงินปลายทาง
ราคาหนังสือแต่ละเล่ม (รวมค่าส่งแล้ว)
A Pilot เล่มแรก ปกดำ ราคา 479 ฿
A Pilot Part II ราคา 349 ฿
A Pilot Part III ราคา 379 ฿
Aviation A-Z ราคา 429 ฿
20000 Hours 549 ฿

ช่องยูทูปกัปตันโสภณ

สอบสัมภาษณ์ สมัครสอบนักบิน