กว่าจะเป็นนักบินพาณิชย์

กว่าจะเป็นนักบินพาณิชย์ “ใคร ๆ ก็บินได้” จริงหรือ ย้อนกลับไปก่อนหน้าตอนที่แล้ว ในช่วงก่อนการเป็นนักบินฝึกหัด การสอบคัดเลือกเพื่อเป็นนักเรียนทุนฝึกหัด ข้อกำหนดในอดีตอาจจะแตกต่างจากปัจจุบันเล็กน้อย เช่น ข้อจำกัดด้านอายุ และความสามารถด้านภาษาอังกฤษ แต่หลักการโดยทั่วไปคือปริญญาตรี สาขาใดก็ได้ เพื่อนในรุ่นผมก็จบหลากหลายสาขา ตั้งแต่ สัตว์แพทย์ วิศวะ […]

กว่าจะเป็นกัปตัน

กว่าจะเป็นกัปตัน (edited 16Sep2022) เมื่อ 29 ปีก่อน ผมเรียนขับเครื่องบิน ที่ศูนย์ฝึกการบินพลเรือน (หัวหิน) ด้วยทุนนักบินฝึกหัด (Student Pilot Scholarship) การเรียนเป็นนักบินที่หัวหิน ใช้เวลา กิน นอน อยู่กับเพื่อน […]

Co-operative attitude

Co-operative attitude Co-operative: involving mutual assistance in working towards a common goal Attitude: a settled way of thinking or feeling about something […]

Self-Knowledge

Self-Knowledge Self-knowledge แปลตามพจนานุกรมว่า understanding of oneself or one’s own motives or character  ข้อนี้ยากสำหรับการอธิบาย คำว่า understanding of oneself หมายถึง […]

Judgement

Judgement Judgement:  the ability to make considered decisions or come to sensible conclusions แปลเป็นไทยคือ การตัดสินใจ การคาดคะเน การประเมิน หรือ การพิจารณา  คำว่า judgement  […]