ICAO Annex

มาทำความรู้จักกับ Annex กันดีกว่า นอกจากคำว่า ICAO (International Civil Aviation Organization) แล้ว อีกคำหนึ่งที่พูดถึงไม่น้อยไปกว่าคำอื่น ๆ คือ คำว่า Annex ผู้คนในแวดวงการบินทุกคนคงจะรู้จักและได้ยินคำว่า Annex กันเป็นอย่างดี แต่ถ้าถามว่า รู้ไหมว่า Annex คือ อะไร คำตอบที่ได้ คงเป็นความเงียบชั่วขณะหนึ่ง ก่อนเริ่มต้นอธิบาย แล้วสุดท้ายก็ไม่ได้เข้าใจอย่าง จริง ๆ จัง ๆ หรอกว่า

Annex คือ อะไร

Annex แปลเป็นไทยประมาณว่า ภาคผนวกของหนังสือ
แต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นเลยในวงการการบิน Annex มีความสำคัญกว่าการเป็นภาคผนวก ที่ฟังดูเหมือนไม่มีความหมายหรือความสำคัญนัก แต่ความเป็นจริงแล้วมันเป็นมาตรฐานสำคัญที่ทุกส่วนในธุรกิจการบินต้องปฏิบัติตาม ตัวอย่างเช่น Annex 1 ที่ว่าด้วยเรื่องใบอนุญาตนักบิน (Personnel Licensing) ถ้าจะเขียนให้เข้าใจมากขึ้น ควรเขียนว่า

“ANNEX 1 to
the Convention on International Civil Aviation,
Personnel Licensing”  

ภาพจะเริ่มชัดขึ้นอีกนิดว่า มันเป็นภาคผนวกของสนธิสัญญาอะไรสักอย่างเกี่ยวกับการบินพลเรือนสากล คำว่า The Convention on International Civil Aviation นี่แหละครับที่คือคำตอบว่า Annex คือ อะไร

“Convention on International Civil Aviation” เรามักจะเรียกกันติดปากว่า “Chicago Convention” แต่ชื่อจริง ๆ ของมันคือ “Convention on International Civil Aviation” ซึ่งได้มีการลงนามสนธิสัญญาร่วมกันของนานาประเทศ การลงนามกระทำที่เมือง Chicago ในวันที่ 7 ธันวาคม 1944 (หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2)

องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือ ICAO ก็ถือกำเนิดโดยถูกให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นองค์กรกลางระหว่างประเทศ ด้วยสนธิสัญญานี้เช่นกัน

สนธิสัญญาชิคาโก นั้นได้มีการทำข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ทางด้านการบินระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการบินผ่านน่านฟ้า การเรียกเก็บเงิน การให้ใบอนุญาต การจดทะเบียนเครื่องบิน การค้นหาและช่วยเหลือ การสืบสวนสอบสวนอุบัติเหตุ ฯลฯ 

สนธิสัญญาชิคาโกนั้นเป็นสิ่งที่น่าทึ่งมากในความคิดผม
ตรงที่ว่าคนสมัยนั้น (ปี 1944) สามารถคิดและวางกรอบของการบินระหว่างประเทศเอาไว้ จนถึงปัจจุบันนี้ ก็ยังสามารถบังคับใช้งานเป็นปฐมบทหลักแห่งการบินพลเรือนของโลกในปัจจุบันได้อย่างดี สนธิสัญญาฉบับ Original ( มีลายเซ็นของ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช แห่งประเทศไทยด้วย 

สนธิสัญญามีทั้งหมด 22 chapters 96 articles 

ปัจจุบัน ICAO ได้ทำเอกสารเกี่ยวกับสนธิสัญญาชิคาโกขึ้นใหม่เป็นสี่ภาษา คือ ICAO Doc7300 “Convention on International Civil Aviation” 

ตลอดระยะเวลากว่า 67 ปีหลังจากสนธิสัญญาชิคาโกนั้น การบินพลเรือนของโลกก้าวไปอย่างไม่หยุดยั้ง และแน่นอนข้อกำหนดและข้อบังคับเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยของการบินพลเรือนย่อมมีเพิ่มขึ้นตามไปด้วย 

ตรงนี้คือที่มาของ Annex ต่าง ๆ นั่นเองครับ 

Annex เป็นการขยายความข้อกำหนดและข้อบังคับรวมถึงคำแนะนำต่าง ๆ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังนี้

Annex 1 Personnel Licensing  

Annex 2 Rules of the Air

Annex 3 Meteorological Service for International Air Navigation

Annex 4 Aeronautical Charts

Annex 5 Units of Measurement to be used in Air and Ground Operations

Annex 6 Operations of Aircraft

Annex 7 Aircraft Nationality and Registration Marks

Annex 8 Airworthiness of Aircraft

Annex 9 Facilitation

Annex 10 Aeronautical Telecommunications

Annex 11 Air Traffic Services

Annex 12 Search and Rescue

Annex 13 Aircraft Accident and Incident Investigation

Annex 14 Aerodromes

Annex 15 Aeronautical Information Services

Annex 16 Environmental Protection

Annex 17 Security: Safeguarding International Civil Aviation Against acts of unlawful Interference

Annex 18 The Safe Transport of Dangerous Goods by Air

Annex จึงเหมือนเป็นตัวกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำ มีเนื้อหาข้อมูลความรู้และวิธีการปฏิบัติ และข้อกำหนดต่าง ๆ เพื่อให้การบินมีความปลอดภัยและมีมาตรฐานเท่าเทียมกัน (Standards and Recommendation Practices)

โดยแบ่งรายละเอียดไปในแต่ละเรื่อง ทั้งหมด 18 เรื่องหลัก ๆ (ตามรูป) และ ICAO ได้เพิ่ม เรื่องที่ 19 เข้ามาเมื่อปี 2013

คือ Annex 19 Safety Management (First Edition July 2013) 

ลองอ่านประโยคนี้ครับ


“The first edition of Annex 19 was adopted by the Council on 25 February 2013 and becomes applicable on 14 November 2013. “

Annex จะถูก published ก่อนล่วงหน้า อย่างกรณีนี้คือ เดือน July 2013 และจะมีระยะเวลาทิ้งช่วงก่อนที่จะเริ่มบังคับใช้  (applicable date) เพื่อให้ทางผู้ปฏิบัติงานได้มีเวลาทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเอกสารและวิธีการปฏิบัติงาน ซึ่งโดยปกติแล้ว ICAO จะประกาศ applicable date ไว้ในช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกว่าที่จะมีการ Adopted Annex 19 ได้นั้น ICAO ใช้เวลาในการประชุมและค้นคว้าข้อมูลทำการวิจัยเป็นเวลาหลายปีครับ

 Annex คือ 

Standards and Recommendation Practices

 ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

เพื่อทำให้ทุก ๆ ที่มีมาตรฐานเท่าเทียมกันในเรื่องนั้น ๆ