เป็นที่ถกเถียงกันในหมู่นักบินเครื่องบินเล็กที่อเมริกาว่ามันเหมาะสมหรือที่จะทิ้งเครื่องบินเฉยๆโดยไม่พยายามบังคับเครื่องบินให้ร่อนลงจอด มีหลายช่วงที่เป็นข้อสังเกตุ ตั้งแต่การใส่ร่มชูชีพไว้เพื่อเตรียมพร้อม การพยายามลดความเร็วของเครื่องบินหลังจากเครื่องยนต์ดับ (ดับเองหรือทำให้ดับ) อันนี้ยังไม่รู้ว่าตั้งใจดับเครื่องยนต์เองหรือไม่ จริงๆเค้าเชื่อว่ามีกล้องอีกหนึ่งตัวที่อยู่ในห้องนักบินและน่าจะเห็นว่าเขาจงใจดับเครื่องยนต์หรือไม่

ในจังหวะที่เครื่องยนต์ดับนั้น ธรรมชาติของนักบินคือต้องพยายามรักษาความเร็วของเครื่องบินและหาพื้นที่ที่สามารถร่อนลงจอดได้ แต่เขากลับพยายามลดความเร็วของเครื่องบินลง เพื่อ!!!!!!

ลดความเร็วของเครื่องบินเพื่อที่จะสามารถเปิดประตูเครื่องบิน จะได้กระโดดออกได้

กล้องที่ทำการบันทึกหลายมุม รวมถึงที่ถือเอาไว้เพื่อถ่ายภาพสวยๆด้วย
แต่ปล่อยเครื่องบินดิ่งลงพื้น น่าเสียดาย

ในทันทีที่วิดีโอถูกปล่อยออกมา เขาบินเมื่อเดือนพ.ย. 2564 และปล่อยวิดีโอเมื่อเดือนธันวาคม 2564
ทุกคนเชื่อว่าเขาจงใจปล่อยเครื่องบินตก
FAA ขอให้เขาคืนใบอนุญาตและจะทำการปรับวันละ 50,000 บาทหากไม่นำใบอนุญาตไปคืน
และจะทำการสอบสวนต่อ

He crashed his plane อุบัติเหตุหรือตั้งใจ

ช่องยูทูปกัปตันโสภณ

สอบสัมภาษณ์ สมัครสอบนักบิน
อ่านเพิ่มเติมที่ FLYING Magazine