ทุกคนเรียนการบินได้ แต่ไม่ใช่ ทุกคน ที่จะเป็นนักบินได้ใช่มั้ยครับ


⭕️ทุกคนเรียนการบินได้ครับ แต่จะออกใบอนุญาตให้บินได้ที่ระดับไหน อันนี้แล้วแต่คุณสมบัติครับ เช่น ใบอนุญาตนักบินส่วนบุคคล ข้อกำหนดและเงื่อนไขจะน้อยที่สุด เพราะเป็นการบินส่วนตัวรับผิดชอบตัวเองในการบิน แต่ก็มีข้อจำกัดนะครับ เพราะต้องรับผิดชอบส่วนรวมด้วยเช่นกัน เช่น หากมีข้อขัดข้องหรือปัญหาเกิดขึ้นระหว่างทำการบินจะต้องแก้ไขได้ เนื่องจากการบินของเราอาจทำให้เกิดปัญหากับเครื่องบินอื่น ๆ ที่บินอยู่ในบริเวณเดียวกันได้ จึงต้องผ่านการทดสอบด้านกฏการบินด้วย

ถ้าเป็นใบอนุญาตพาณิชย์ตรี (Commercial Pilot License) ก็จะต้องผ่านการทดสอบหลายอย่างมากขึ้น และสามารถบินขนส่งผู้โดยสารได้ พิธีและวิธีการบินก็จะต้องเรียนรู้กฏการบินเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีศักย์การบินอื่น ๆ เข้ามาประกอบเพิ่มขึ้นด้วย เช่น Multi-engine, night landing, Instrument rating ฯลฯ (อ่านใน A Pilot เล่มแรกครับ) รวมไปถึงต้องผ่านการตรวจร่างกายจากแพทย์เวชศาสตร์การบินด้วย

ส่วนใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอก (Airline Transport Pilot License) นั้น จะเป็นขั้นสูงสุดที่ต้องมี CPL อยู่ก่อนแล้วและทำการบินสะสมชั่วโมงบินและประสบการณ์จำนวนปีตามที่กำหนดก่อนจึงจะสามารถยื่นสอบขอใบอนุญาตชนิดนี้ได้ สรุปคำตอบ คือ ใช่ครับ เรียนบินได้ แต่อาจจะไม่ได้เป็นนักบินพาณิชย์ก็ได้ครับ เพราะต้องผ่านการสอบเข้าสายการบิน

ระบบการฝึก นักเรียนการบินเหมือนระบบทหาร ใช่มั้ยครับ

❌ขอตอบว่า ไม่ใช่เลยครับ การเรียนเป็นนักบินพาณิชย์ไม่ใช่การบินแบบเครื่องบินทหาร แตกต่างกันค่อนข้างมากทีเดียวครับ ดังนั้นการฝึกนักเรียนการบิน จึงแตกต่างกัน

บางสายการบินสอบขอทุน student pilot ผ่านแล้ว ต้อง ขอกู้จะธนาคารเอง ใช่ มั้ยครับ 

🎯ใช่ครับ แต่สายการบินจะอำนวยความสะดวกให้โดย

มีข้อตกลงกับธนาคารเอาไว้ล่วงหน้าว่า จะให้ผู้สอบผ่านจ่ายคืนอย่างไร เมื่อไหร่ เท่าไหร่

บางสายการบิน รับ student pilot เฉพาะ คนที่มี background เคย ทำงานให้ กองทัพ เท่านั้น ใช่มั้ยครับ 

ไม่ใช่เลยครับ ไม่มีสายการบินใดที่ระบุว่าจะรับเฉพาะคนที่มี background หรือเคยทำงานให้กองทัพครับ

หากเคยมีประวัติเข้ารับการรักษาโรคซึมเศร้า จะทำให้ไม่ผ่านเกณฑ์การสมัครสอบ หรือไม่มีคุณสมบัติจะเป็นนักบินหรือไม่

ปกติการสมัครสอบนักบิน ทางสายการบินจะไม่ทราบเกี่ยวกับสภาพร่างกายของผู้สมัคร จนกว่าจะเข้าสู่กระบวนการตรวจร่างกาย ซึ่งจะแบ่งออกเป็นหลาย ๆ ส่วนครับ โรคซึมเศร้าที่ถามมานั้น ผมลองเช็คข้อมูลดูแล้วก็ไม่ได้เขียนไว้ชัดเจนนัก เช่น ในหมวดด้านมาตรฐานทางจิตเวชและระบบประสาทจะระบุหลักเกณฑ์พิจารณาของแพทย์ผู้ออกใบอนุญาตว่า 

ผู้ร้องขอใบสำคัญแพทย์สำหรับเป็นนักบินจะต้องไม่มีประวัติทางการแพทย์หรือได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหรือความผิดปกติทางจิตเวชทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังไม่ว่าจะเป็นแต่กำเนิดหรือเกิดขึ้นภายหลัง 

ตัวอย่างอาการทางจิตเวชและระบบประสาทที่ต้องพิจารณาก่อนออกใบสำคัญแพทย์ ได้แก่ 

อาการทางจิต โรคอารมณ์แปรปรวน บุคคลิกภาพผิดปกติ ความผิดปกติทางจิตใจและโรคประสาท โรคติดสุรา การใช้ยาทางจิตเวช โรคระบบประสาท โรคลมชัก ภาวะบกพร่องในการทำงานของสมอง การบาดเจ็บต่อศรีษะ ไขสันหลังและระบบประสาทส่วนปลาย คร่าว ๆ ประมาณนี้ครับ

ผู้ยื่นขอใบสำคัญแพทย์หากมีอาการข้างต้น ก็จะต้องผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการและพิจารณาเป็นราย ๆ ไป โดยไม่นำผลการพิจารณาของรายอื่น ๆ มาเป็นบรรทัดฐาน แม้จะมีข้อบกพร่องเหมือนกัน แต่หากพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ต้องกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้น ต่าง ๆ ลงในใบสำคัญแพทย์ หมายความว่า จะมีข้อจำกัดในการทำการบิน และอาจจะไม่ได้รับใบสำคัญแพทย์ class 1

ดังนั้นผมคิดว่า โรคซึมเศร้า อาจจะไม่อยู่ในข่ายที่จะถูกปฏิเสธก็ได้ แต่ความรู้สึกส่วนตัวก็คิดว่า คณะกรรมการรับสมัครเค้าอาจจะปฏิเสธตั้งแต่ตอนสมัครสอบก็ได้อีกเช่นกันครับ

ส่วนโรคอื่น ๆ ทางกายภาพที่มีผลกระทบต่อการออกใบสำคัญแพทย์ของนักบิน มีคร่าว ๆ ประมาณนี้ครับ

โรคเกี่ยวกับหลอดเลือด

การเต้นของหัวใจผิดจังหวะอย่างชัดเจน
ผู้ที่ต้องใช้เครื่องควบคุมการทำงานของหัวใจแบบอัตโนมัติ
ผู้ที่มีความผิดปกติของลิ้นหัวใจลิ้นใดลิ้นหนึ่งอย่างชัดเจน
หัวใจพิการมาแต่กำเนิด
เคยผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจและปอด
เคยผ่าตัดใหญ่ในช่องทรวงอก
ตับอ่อนอักเสบ
มีประวัติทางการแพทย์หรือแสดงอาการลำไส้อักเสบเรื้อรัง
โรคเบาหวานที่ต้องทำการรักษาด้วยอินซูลิน
เป็นโรคเลือด
ต่อมน้ำเหลืองโต
ลิวคีเมียชนิดเฉียบพลัน
ม้ามโต
ภาวะผิดปกติของการแข็งตัวของเลือดช้าอย่างชัดเจน
มีอาการพยาธิสภาพของไต
นิ่วในทางเดินปัสสวะ
เคยทำการผ่าตัดใหญ่ในระบบทางเดินปัสสาวะ

ทั้งนี้ทั้งนั้นการวินิจฉัยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์เวชศาสตร์การบินและศูนย์เวชศาสตร์การบินพลเรือน