การที่นักบินตัดสินใจนำเครื่องขึ้นใหม่ทั้งๆที่ในบางครั้งเครื่องบินกำลังจะแตะพื้นหรือแตะพื้นไปแล้วด้วยซ้ำแต่กลับเร่งเครื่องยนต์และเชิดหัวขึ้นใหม่ ภาษาการบินเราเรียกว่า

Go-Around 

การ Go-Around คือ การที่นักบินพิจารณาดูแล้วว่าหากนำเครื่องบินร่อนลงสนามต่อไป อาจมีความไม่ปลอดภัย ซึ่งปัจจัยต่าง ๆที่ต้องพิจารณามีหลายสาเหตุครับ ทั้งเรื่องของทัศนวิสัยที่ลดลง ความรุนแรงของลมที่กระโชกพัดผ่านเส้นทางที่จะลงสนาม ปัญหาด้านเทคนิคของสนามบินและเครื่องบิน ฯลฯ ซึ่งนักบินจะพิจารณาจาก เครื่องวัดประกอบการบินต่าง ๆการรายงานสภาพอากาศจากหอบังคับการบิน เป็นต้น

โดยรวม ๆ ภาษานักบินเราเรียกว่า เกิดสภาพการบินที่มีความไม่แน่นอน (non-stabilize Approach) หรืออาจจะมองไม่เห็นสนามบินเมื่อถึงความสูงต่ำสุดที่สามารถลงไปได้ (Minimum Descend Altitude/Height หรือ Decision Altitude/Height แล้วแต่ชนิดของการลงสนาม) จึงต้องทำการตัดสินใจนำเครื่องบินขึ้นอีกครั้งเพื่อเริ่มต้นใหม่จึงเป็นทางออกที่ดีกว่า เพื่อความมั่นใจว่าทุกคนบนเครื่องบินปลอดภัยครับ

https://www.wongnai.com/restaurants/simplebistro

ทุก ๆ Landing คือ การเตรียม Go-Around

เรื่องการบินเป็นเรื่องของการคิดถึง worst case scenario มีหลักและกฏเกณฑ์ที่เป็นตัวชี้วัดต่าง ๆ ว่า

ณ เวลานั้น ๆ เครื่องบินมีความเสี่ยงที่ทำให้ความปลอดภัยถูกลดลงไปหรือไม่

ตัวอย่างเช่น เวลาร่อนลงสนาม Approach to Land

ช่วงของการลงสนามถือเป็นช่วงที่นักบินมี high workload สูงที่สุดเมื่อเทียบกับเฟสอื่น ๆ โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดเพราะตัวคน ก็ย่อมมีมากไปด้วย

การลงสนามก็ต้องใช้ทักษะ ความสามารถในการบังคับเครื่องบินมากกว่าช่วงอื่น ๆ ด้วย

หากมีตัวแปรอื่น ๆ เข้ามาร่วมด้วย เช่น ฝนตก มีกระแสลมแรง การบังคับเครื่องบินก็จะยิ่งมีความยากเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ

ดังนั้น การบินจึงมีการกำหนดข้อจำกัดบ่งบอกเอาไว้ว่า หากกระแสลมมากกว่าที่กำหนดไว้

โอกาสที่จะทำการลงสู่สนามโดยราบรื่นมีต่ำลง หรือพูดอีกอย่างคือ มีความเสี่ยงที่จะไม่ปลอดภัย และการแก้ไขสามารถทำได้ยาก

การกำหนด limitation ต่าง ๆ จึงเกิดขึ้น โดยอาศัยการทดลองบินด้วยนักบิน test flight ของบริษัทผลิตเครื่องบิน เช่น การลงสนามต้องมีลมขวางน้อยกว่า 30 Knots เป็นต้น

การบินอยู่ในสภาพอากาศแปรปรวน อย่างกระแสลมกรรโชก หรือเข้าเมฆฝน มีทัศนวิสัยต่ำนักบินต้องทำการแก้ไขบังคับเครื่องบินอยู่ตลอดเวลา หากเห็นท่าไม่ดีว่าเครื่องบินอาจจะหลุดออกนอกกรอบที่วางไว้ และทำให้การบินไม่ปลอดภัย

นักบินก็ต้องตัดสินใจยกเลิก โดยการบินไต่ระดับขึ้นใหม่ หรือเรียกว่า Go-Around
บางครั้งมองไม่เห็นรันเวย์เมื่อถึงระดับความสูงต่ำสุดที่จะลดระดับลงไปได้แล้ว นักบินก็ยังมองไม่เห็นรันเวย์ ก็จะต้องทำการ Go-around นำเครื่องบินขึ้นไปใหม่ก่อน

ในบางทีก็อาจจะต้องทำการ Go-Around โดยไม่ต้องรอลดระดับลงไปถึงความสูงนั้นตัวอย่างเช่น Go-Around เนื่องจากมีกระแสลมเฉือน (windshear)

เครื่องบินปัจจุบันสามารถจะ detect windshear ได้ ดังนั้นหากมีการแจ้งเตือนจากระบบของเครื่องบิน นักบินก็ต้องทำการ Go-Around เพื่อที่จะป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพราะว่า windshear นั้นจะทำให้นักบินไม่สามารถควบคุมเครื่องบินได้อย่างปกติ

มีเรื่องหรือสาเหตุที่นักบินต้องทำการ Go-Around อยู่หลายรูปแบบครับ

ดังนั้น นักบินต้องจำให้ขึ้นใจ ท่องเอาไว้เสมอว่า

“ทุก ๆ ครั้งที่กำลังจะลงสนาม ต้องเตรียมดูไว้ก่อนว่า หากต้อง Go-Around จะต้องทำอย่างไรบ้าง บินไปทางไหน”

สำหรับผู้โดยสารหากอ่านมาถึงตรงนี้ ก็ขอให้เข้าใจตรงกันเลยนะครับว่า

การ Go-Around นั้นถือเป็นเรื่องปกติของการบินที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาของการร่อนลงสู่สนาม

นักบินทุกคนต้องผ่านการฝึก Go-Around มาแล้ว เพราฉะนั้นการ Go-Around ไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวลา

แต่ผู้โดยสารบางคนที่ไม่เคยเจอมาก่อน ครั้งแรกอาจจะตกใจเล็กน้อยครับ

ถึงตรงนี้จึงอยากจะขอให้ผู้โดยสารเข้าใจว่า

ทุก ๆ landing นั้นมีโอกาสที่จะต้อง Go-Around ได้เสมอ

https://www.youtube.com/c/SoponPhikanesuan

มาเรีย โอซาว่า

Demo Slot Here