รวมคลิปแบบไม่ตัดออก การทดลองจำลองสถานการณ์หลายๆแบบเพื่อศึกษาท่าทางของเครื่องบินหากเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ จะค่อยๆทะยอยใส่คำบรรยายลงไปนะครับ ไม่ตัดคลิป นำมาให้ดูเพื่อเป็นกรณีศึกษา ไม่เน้น cockpit procedure นะครับ #b737 #simulator #MU5735 #chinaeastern #เครื่องบินตก

สาเหตุการตกของเครื่องบินต้องเป็นข้อมูลจากกล่องดำ #blackbox เท่านั้น
วิดีโอนี้ไม่มีเจตนาชี้นำสาเหตุของเครื่องบินตกแต่อย่างใด
Please accept my deepest condolences for the loss of MU5735.

ดูวิดีโอนี้ประกอบกันครับ
https://youtu.be/m2mpjz75bgg
ในห้องนักบินเห็นภาพอย่างไร
รวมคลิปทั้งหมดแบบไม่ตัดต่อ
https://youtu.be/VHdGf28hj1E
การจำลองสถานการณ์ที่เครื่องบินมีมุมก้ม 90 องศา aircraft dive down with 90 degrees pitch attitude
https://youtu.be/gzvd3wWhJ18
การจำลองสถานการณ์ที่เครื่องบินมีมุมก้ม 50 องศา aircraft dive down with 50 degrees pitch attitude
https://youtu.be/GFAm_c0i5mA
เครื่องยนต์ดับทั้งสองเครื่อง When both engines flame out
https://youtu.be/eynPlykX2RE
ลองอีกทีกับมุม 90 องศา
https://youtu.be/HCDaKtjxcFo
ภาพจากเก้าอี้นักบิน
https://youtu.be/WbbmM1e0VHE
รวมคลิป
https://youtu.be/VHdGf28hj1E
https://youtu.be/m2mpjz75bgg
ติดตามยูทูปช่อง Captain Sopon
https://www.youtube.com/c/SoponPhikanesuan
เว็บไซต์ http://www.apilotclub.com/

China Eastern MU5735 21Mar2022

ขอขอบคุณ DAA สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เอื้อเฟื้อสถานที่และอุปกรณ์เครื่องฝึกบินจำลอง B737 ครับ FB: DAA สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ https://facebook.com/daa.dpu

ช่องยูทูปกัปตันโสภณ

สอบสัมภาษณ์ สมัครสอบนักบิน