ความเร็วที่พุ่งชนพื้นเกือบ 700 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

playback จาก flight radar 24 เครื่องบินโบอิ้ง 737 สายการบินไชน่าอีสเทิร์น เที่ยวบินที่ MU5735 วันที่ 21 มีนาคม 2565 ส่วนที่น่าสนใจคือ ทำไมเครื่องบินจึงสูญเสียความสูงรวดเร็วขนาดนั้น ความสูงหายไป สองหมื่นกว่าฟุต ในเวลาเพียงสองนาที ถ้าดูจากความเร็วสุดท้าย 376 knots เท่ากับพุ่งชนพื้นด้วยความเร็วถึง 696 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

https://www.flightradar24.com/data/flights/mu5735#2b367bc1