Category: ข่าวการบิน

ข่าวสารการบินจากทุกมุมโลก เรื่องน่าสนใจในวงการการบิน aviation news

เครื่องบินโบอิ้ง เครื่องบินแอร์บัส สายการบินต่าง ๆ ในประเทศไทย และสายการบินอื่น ๆ จากทั่วทุกมุมโลก

ข่าวสารและข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องบิน การบิน ข่าวสารการบิน ข้อมูลอัพเดตต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ update aviation news in Thailand and the globe.