เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกระเป๋าขึ้นเครื่องบิน

การที่ผู้โดยสารขนกระเป๋าแบบ Hand Carry ขึ้นเครื่อง ทำไมเขาถึงมีกฏว่า ห้ามขนาดใหญ่เกินกว่า 20 นิ้ว และ หนักไม่เกิน 7 กกและ … ถ้า ผดส. เขา “แอบ” เอากระเป๋า (อาจจะขนาดไม่เกิน 20 นิ้ว) แต่เกิน 7 กก. ขึ้นไป  มันจะมีผลอะไรกับระบบการบินหรือไม่ ? 

กระเป๋าแบบ hand carry หรือ carry-on baggage ที่เราเอาขึ้นเครื่องบินติดตัวไปได้ สำหรับมีการกำหนดให้ได้หนึ่งชิ้นขนาดไม่เกิน 56x36x23 cm หรือ Dimension (วัดสามด้านของกระเป๋ารวมกัน กว้าง+สูง+หนา) ไม่เกิน 115cm ถ้าเป็นนิ้วก็ประมาณ 22x16x10 inches/45 inches และน้ำหนักไม่เกิน 7 kg./15 lbs. 

บางสายการบินก็จะกำหนดสองแบบเช่น 55x35x25cm หรือ 40x30x15cm ส่วนเรื่องน้ำหนักนั้นก็กำหนดแตกต่างกันไป
ส่วนใหญ่ในประเทศไทยเรากำหนดที่ 7 kgs. ต่างประเทศบางสายการบินก็ให้แค่ 5 kgs. ก็มี (บางกอกแอร์ ก็ 5 kgs.)

ข้อมูลเกี่ยวกับกระเป๋าเดินทางของสายการบินในประเทศไทย
Thai Airways, Bangkok Airways, Thai Smiles Airways (เลือกเป็นภาษาไทยแล้วแต่เวบยังโชว์เนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษ)
Thai Lion Air, Thai Air Asia, Thai Viet Jet, NokScoot, Nok Air
สำหรับสายการบินอื่น ๆ ให้ลองค้นหาข้อมูลใน google โดยใช้คำว่า cabin baggage หรือ carry-on luggage size แล้วตามด้วยชื่อสายการบินครับ หรือดูเวบนี้ เค้ารวบรวมไว้ให้กว่า 150 สายการบิน
https://www.gate8-luggage.co.uk/blogs/news/hand-luggage-restrictions-for-airlines

ตัวอย่างการกำหนดขนาดของกระเป๋าเดินทางที่เราสามารถนำติดตัวไปบนเครื่องบินด้วย (ภาพจากการบินไทย)

การที่ต้องกำหนด size ของกระเป๋านั้นก็เพื่อให้กระเป๋านั้นสามารถเข้าช่องที่เก็บสัมภาระที่อยู่เหนือหัวเราได้ โดยไม่เบียดเบียนเนื้อที่เก็บสัมภาระของผู้โดยสารคนอื่น (แบ่ง ๆ กันครับ) ช่องเก็บหนึ่งช่องจะได้ใส่ได้หลาย ๆ ใบ โดยเฉพาะเมื่อมีผู้โดยสารจำนวนมากหรือเต็มลำ ช่องเก็บสัมภาระจะถูกใช้จนเต็มทั้งหมดทุกช่องและโดยกฏข้อบังคับการบินสากลเพื่อความปลอดภัยของเที่ยวบินจะไม่อนุญาตให้กระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสารวางไว้เกะกะทั่วไปโดยไม่มีช่องเก็บหรือไม่มีที่ยึดเหนี่ยวให้อยู่กับที่ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการที่สัมภาระเกิดการเคลื่อนที่ไปมาหากเครื่องบินเข้าสภาพอากาศแปรปรวนซึ่งจะไปทำอันตรายให้กับผู้โดยสารท่านอื่น ๆ ได้ หรืออาจจะทำให้อุปกรณ์บนเครื่องบินได้รับความเสียหายเป็นอันตรายกับทุก ๆ คนบนเที่ยวบินได้ 

ดังนั้นเที่ยวบินที่มีผู้โดยสารเต็มลำ เจ้าหน้าที่จะเข้มงวดมากเรื่องการนำสัมภาระขึ้นเครื่อง เพราะที่เก็บจะมีจำกัดเนื่องจากจำนวนคนเยอะ ส่วนเรื่องของน้ำหนัก 7 kg. หรือ 15 lbs. นั้น ใช้เป็นค่าน้ำหนักเฉลี่ย เพื่อใช้ในการคำนวนน้ำหนักบรรทุกของเครื่องบิน เช่น จะคิดว่าแต่ละคนหนัก 78 kgs. สำหรับเที่ยวบินต่างประเทศ หรือ 75 kgs.สำหรับเที่ยวบินในประเทศ (โดยรวมน้ำหนักกระเป๋า 7 kgs. แล้ว) ในอดีตมีการคิดแยก ผู้ชาย ผู้หญิง เพื่อให้มีความแม่นยำในการคำนวณน้ำหนักมากขึ้น แต่ปัจจุบัน คิดแยกเพียง ผู้ใหญ่ กับ เด็ก น้ำหนักต่างกัน แล้วแต่ว่าสายการบินจะกำหนดโดยดูจากข้อมูลสถิติของตนเอง

จะเห็นว่า บางครั้งมีคนนำกระเป๋าใบใหญ่มาก หรือหนักมากขึ้นเครื่อง เจ้าหน้าที่ภาคพื้น ก็จะทำการกันไว้เพื่อให้กระเป๋านั้น ถูกนำไปไว้ที่ใต้ท้องเครื่อง ซึ่งจะต้องถูกชั่งน้ำหนักที่แน่นอนอีกครั้ง เพราะน้ำหนักมากกว่าค่าเฉลี่ย คำถามมีอยู่ว่า ถ้าหลาย ๆ คน นำขึ้นมาหนักมาก ๆ นำ้หนักจะรวมจะเกินหรือไม่ 

ถ้าหากผู้โดยสารมีจำนวนไม่มากนัก ปัญหาเรื่องน้ำหนักเกินอาจจะเกิดขึ้นได้ เพราะตัวหารเฉลี่ยมีน้อย หากผู้โดยสารมีจำนวนมากก็จะถัว ๆ กันไป 

แต่อย่างไรก็ตาม ระบบของเครื่องบินจะมีการคำนวณน้ำหนักบรรทุกที่สามารถจะประเมินน้ำหนักระวางบรรทุกให้อยู่ในค่าที่ใกล้เคียงความจริงมากที่สุด เพื่อใช้ในการคำนวณอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันระหว่างบิน อันนี้จะมีเจ้าหน้าที่เฉพาะในการพิจารณาข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มขึ้นอีก อีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญกว่ากรณีแรกในเรื่องของการจำกัดน้ำหนัก 7 kgs. ก็คือ ความสามารถในการรับน้ำหนักของช่องเก็บสัมภาระที่อยู่เหนือหัวเราเมื่อใส่ของรวม ๆ กัน แม้ว่ากระเป๋าจะใส่ในช่องเก็บได้แต่เป็นของที่มีน้ำหนักมากกว่าปกติมาก ๆ ก็จะเกิดอันตรายได้โดยเฉพาะเมื่อเครื่องบินบินเข้าบริเวณที่มีสภาพอากาศแปรปรวน เครื่องบินเกิดการสั่นสะเทือนรุนแรง 

เหตุการณ์เหล่านี้จะทำให้ช่องเก็บสัมภาระต้องรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นกว่าน.น.จริงของสิ่งของอีกหลายเท่าตัวครับ น้ำหนัก 7 kgs. อาจกลายเป็นน้ำหนักกดลงบนเครื่องถึง 20 kgs

ในสภาพอากาศแปรปรวนเราจะเห็นว่า บ่อยครั้งที่เราเห็นเครื่องบินเข้าสภาพอากาศแล้วมีผู้บาดเจ็บ ข้าวของ สัมภาระกระจัดกระจาย เพราะการเขย่านั้นรุนแรงจนช่องเก็บสัมภาระยึดปิดไว้ไม่อยู่

Youtube: Vancouver Sun

ยิ่งถ้าเราใส่ของหนักเกินไป ไม่ต้องเขย่าแรง ช่องเก็บก็อาจจะเปิด ถ้ากระเป๋ามันหล่นออกมาจากช่องเก็บตกลงที่นั่งข้างล่าง คนนั่งมีโอกาสคอหักได้เลย

วัสดุบางประเภทก็ไม่ควรปล่อยให้ไหลไปมาได้ในช่องเก็บสัมภาระ ควรใส่กระเป๋าให้มิดชิด เพราะในระหว่างเปิดช่องเก็บสัมภาระ ของเหล่านั้นจะหล่นลงมา หลายปีก่อนมีกระเบื้องปูพื้นหล่นใส่ศรีษะคนนั่งด้านล่างช่องเก็บ
เวลาคนเปิดช่องเก็บต้องระวังดีดีครับ หลาย ๆ สายการบินจะเข้มงวดมากเรื่องน้ำหนักของสัมภาระต่อใบ แต่อาจจะไม่เข้มงวดที่เราหอบของพะรุงพะรังหลาย ๆ ชิ้น 

ภาพถ่ายโดย Kaboompics .com จาก Pexels

เห็นบ่อย ๆ เวลาบินกลับจากญี่ปุ่น ผู้โดยสารคนไทยซื้อขนมที่สนามบินกันเยอะมาก หิ้วสัมภาระกันหลาย ๆ ชิ้น เจ้าหน้าที่ก็อาจจะปล่อย ๆ บ้าง อะลุ้มอะหล่วยกัน แต่เวลาเที่ยวบินที่คนเยอะ ๆ เค้าก็จะเข้มงวด อย่าไปว่าเค้านะครับ ดังนั้น

“กระเป๋าใบใหญ่ ๆ หนัก ๆ ไม่ควรนำขึ้นเครื่อง

เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองนั่นแหละครับ”

ภาพถ่ายโดย Elena Buzmakova(borisova) จาก Pexels
เสื้อยืดคอวี Pilot