PACK 

คำนี้ อาจจะไม่ค่อยคุ้นหูคนทั่ว ๆ ไปนัก แต่สำหรับนักบินจะรู้ดีว่าคำว่า PACK นั้นหมายถึง ระบบควบคุมความดันอากาศและระบบปรับอุณหภูมิภายในห้องโดยสารของเครื่องบิน 

Parking Bay 

หมายถึง หลุมจอด หรือ ที่จอดเครื่องบิน (บางทีก็ใช้คำว่า parking stand)

Parking Spot 

หมายถึงจุดจอด หรือตำแหน่งที่จอด ในแต่ละ parking bay นั้น จะมีจุดหรือตำแหน่งจอดของเครื่องบินแต่ละแบบที่เป็นคนละจุดกัน ขึ้นอยู่กับความยาวของลำตัวเครื่องบินและข้อจำกัดอื่น ๆ เช่น การเข้าเทียบเครื่องบินของสะพานเทียบ เป็นต้น

Papa

เป็นการออกเสียงเพื่อติดต่อวิทยุ ตามมาตรฐาน International Radiotelephony Spelling Alphabet ซึ่งหมายถึง ตัวอักษร P (ดูคำว่า Alfa)

PAX 

เป็นโค้ดที่ใช้สากลในวงการการบิน หมายถึง ผู้โดยสาร คำว่า PAX นั้นมักใช้พูดหรือเขียนเพื่อหมายถึง ผู้โดยสารเป็นกลุ่ม (มากกว่า 1 คน) ถ้าผู้โดยสารคนเดียว จะใช้คำว่า  PAP แต่ในปัจจุบันคำว่า PAP นั้นก็ไม่ค่อยมีการใช้กันเท่าไหร่นัก

PBE

Protective Breathing Equipment หรือ PBE นั้นเป็นอุปกรณ์ที่ผู้โดยสารคงจะไม่คุ้นเคยไม่ค่อยได้ยินได้เห็นกัน แต่สำหรับลูกเรือและนักบินแล้ว PBE นั้นเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญกับชีวิตเลยทีเดียวครับ 

PBE นั้นใช้สำหรับครอบทั้งศีรษะและมีการรัดให้กระชับไว้บริเวณลำคอ ตัวมันเองจะผลิตออกซิเจนออกมาเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถหายใจได้ นักบินและลูกเรือนั้นจะใช้ PBE ก็ต่อเมื่อมีสถานการณ์ที่จำเป็นเท่านั้น อาทิเช่น เมื่อเกิดไฟไหม้รุนแรงและมีควันไฟที่ทำให้การหายใจปกตินั้นเป็นอันตราย ก็จะใช้ PBE เพื่อครอบทั้งศีรษะก่อนที่จะเข้าทำการดับไฟ 

PBE เป็นหนึ่งใน emergency equipment ที่สำคัญอย่างมากในการใช้รับมือกับสถานการณ์ไม่ปกติระหว่างเที่ยวบิน นักบินและลูกเรือจึงต้องตรวจเช็ควันหมดอายุ (expiry date) ของอุปกรณ์ชนิดนี้อยู่เสมอเพื่อให้มั่นใจว่า PBE มีความพร้อมที่จะใช้งานหากมีเหตุจำเป็นต้องใช้งานในระหว่างเที่ยวบิน

PBE นั้นมีหลายแบบในภาพที่นำมานี้เป็นหนึ่งแบบของบริษัท BE Aerospace

PED

Portable Electronic Device หมายถึง อุปกรณ์อิเลก-ทรอนิกส์ทั้งหลายที่พกพาติดตัวไปไหนมาไหนได้  อาทิเช่น คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แท๊บเล็ต โทรศัพท์มือถือ เครื่องเล่น MP3 เป็นต้น IATA ให้คำจำกัดความไว้ดังนี้ 

A PED is a Portable Electronic Device. This is any piece of lightweight, electrically-powered equipment. These devices are typically consumer electronic devices, capable of communications, data processing and/or computing. Examples are laptop computers, tablets, e-readers, smartphones, MP3 players, drones and electronic toys.

PF

Pilot Flying หมายถึง นักบินผู้ที่ทำการบิน ปกติเครื่องบินพาณิชย์ลำใหญ่ ๆ นั้นจะมีนักบิน 2 คน คนหนึ่งจะเป็นคนทำการบิน อีกคนหนึ่งจะเป็นคนดูและตรวจสอบ นักบินที่ทำหน้าที่บังคับเครื่องบินเรียกว่า Pilot Flying (PF) และนักบินที่ไม่ได้ทำหน้าที่บังคับเครื่องบินแต่ทำหน้าที่ตรวจสอบหรือดูแลระบบต่าง ๆ ในระหว่างทำการบินเรียกว่า Pilot Monitoring (PM) ในอดีตเรียกว่า Pilot Not Flying (PNF) ซึ่งฟังดูมันเหมือนกับว่าไม่ต้องทำอะไรเลย จึงถูกเปลี่ยนไปใช้คำว่า Pilot Monitoring เพื่อให้สื่อความหมายที่ชัดเจนขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่ว่า ต้องทำหน้าที่ในการ monitor การทำงานของระบบและการทำงานของนักบินอีกคนที่กำลังบินอยู่ด้วย (อ่านคำว่า PM)

PFD

Primary Flight Display คือ จอ instrument ที่อยู่ด้านหน้า ซึ่งเป็นส่วนที่แสดงภาพจำลองลักษณะท่าทางของเครื่องบิน ความเร็ว ความสูง ลักษณะของโหมดการบังคับเครื่องบินก็จะแสดงอยู่บนหน้าจอนี้ด้วย

P-i-C

Pilot-in-Command หรือ P-i-C คือ ผู้ทำหน้าที่ควบคุมเที่ยวบินในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเที่ยวบิน เป็นเหมือนผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายเมื่อมีปัญหาหรือมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้เที่ยวบินดำเนินไปได้อย่างปลอดภัย คำว่า P-i-C และ captain นั้น ความหมายเกือบเหมือนกัน แต่ไม่เหมือนกันครับ

captain คือ ผู้ที่ถือใบอนุญาตพาณิชย์เอกและได้รับการฝึกให้ทำหน้าที่ P-i-C บนเที่ยวบิน บางเที่ยวบินก็อาจจะมีกัปตันมากกว่าหนึ่งคน สายการบินจะต้องกำหนดว่า กัปตันคนไหนเป็น P-i-C เพื่อที่จะให้เป็นผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจขั้นสุดท้าย

หนังสือรวบรวมคำศัพท์ทางการบิน Aviation A-Z สั่งซื้อทาง Shopee

PM

ย่อมาจาก Pilot Monitoring ซึ่งหมายถึง นักบินที่เป็นคน monitor ระบบต่าง ๆ ในระหว่างที่นักบินอีกคนทำการบิน (PF: Pilot Flying) 

การเป็น pilot monitoring นั้นมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่า pilot flying ด้วยเพราะการบินเครื่องบินโดยสารลำใหญ่ ๆ นั้น จะต้องมีการแบ่งงานกันทำ (task sharing) และมีการประสานงานกันอย่างดีเยี่ยม อาทิเช่น ถ้าเครื่องบินใส่ autopilot อยู่ คนบิน (pilot flying) จะเป็นผู้หมุนปรับปุ่มต่าง ๆ เพื่อบังคับเครื่องบินไปในทิศทางที่ต้องการ ส่วนคนที่ไม่ได้บิน (pilot monitoring) ก็จะต้องตรวจเช็คการปรับนั้นว่าถูกต้องตาม clearance ที่ได้รับ เพื่อเป็นการเช็คความถูกต้องด้วย เป็นต้น

PPC

Pilot Proficiency Check หมายถึง การทดสอบสมรรถภาพการบินของนักบิน กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การทำการทดสอบความสามารถในการบินและการแก้ไขสถานการณ์ความบกพร่องในระบบต่าง ๆ ของเครื่องบิน โดยปกติ PPC ก็คือ การทดสอบนักบินโดยใช้เครื่องฝึกบินจำลองนั่นเอง ทุก ๆ ปีนักบินจะต้องเข้ารับการทดสอบนี้ 2 ครั้ง

Pushback 

หมายถึง การดันเครื่องบินให้ถอยหลังออกจากตำแหน่งที่จอดโดยการใช้รถดัน จะแตกต่างจากคำว่า powerback ที่หมายถึง การที่เครื่องบินเคลื่อนถอยหลังออกจากจุดที่จอดโดยใช้กำลังของเครื่องยนต์เครื่องบินเอง

ช่องยูทูปกัปตันโสภณ

สอบสัมภาษณ์ สมัครสอบนักบิน