HFACS

ย่อมาจากคำว่า Human Factor Analysis and Classification System ในทางการบินพาณิชย์นั้นมีการศึกษาเรื่องของปัจจัยเสี่ยงหรือข้อผิดพลาดที่ทำให้เกิดความเสี่ยงที่เกิดโดยความผิดพลาดของมนุษย์ไว้อย่างละเอียดมาก คำว่า HFACS จึงเป็นเหมือนที่อ้างอิงในการวิเคราะห์และประมวลข้อผิดพลาดที่เกิดจากคน โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ ผมขอเขียนเอาไว้คร่าว ๆ ตามนี้ครับ

HFACS นั้นแบ่งปัญหาข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานออกเป็นหมวดหมู่ 4 หมวดหลักคือ 

Organization Influences ความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของคนมีสาเหตุมาจากการบริหารองค์กร

Unsafe Supervision ความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของคนมีสาเหตุมาจากระบบในการกำกับและตรวจสอบการปฏิบัติงานไม่มีคุณภาพหรือไม่รัดกุมเพียงพอ

Precondition for Unsafe Acts ความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของคนเกิดจากความไม่พร้อมหรือขาดคุณภาพในบริหารจัดการให้บุคลากรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ

Unsafe Acts ความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของคนเกิดจากสมรรถภาพของผู้ปฏิบัติงาน

HAZMAT

ย่อมาจากคำว่า Hazard Material หมายถึงวัตถุที่สามารถก่อให้เกิดอันตรายหรือทำความเสียหายได้ เช่น กระป๋องสี น้ำมันเครื่อง น้ำมันไฮดรอลิก ฯลฯ

Hotel 

เป็นการออกเสียงเพื่อติดต่อวิทยุ ตามมาตรฐาน International Radiotelephony Spelling Alphabet ซึ่งหมายถึง ตัวอักษร H (ดูคำว่า Alfa)

HUM

ย่อมาจากคำว่า Human Remain คำว่า HUM นั้นเป็นโค้ดย่อที่ใช้แสดงในเอกสารประกอบการบินต่าง ๆ หมายถึง ศพที่ถูกขนส่งไปในช่องเก็บสัมภาระใต้ท้องเครื่องบิน

Hurricane 

เป็นชื่อเรียก พายุระดับรุนแรง (ใช้เรียกเฉพาะพายุที่เกิดอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันออกเฉียงเหนือและมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ) พายุนั้นแบ่งระดับตามความเร็วลมในตัวพายุได้หลายระดับและเรียกแตกต่างกันในแต่ภูมิภาค

ตัวอย่างในส่วนของบ้านเราคือ โซนแปซิฟิกตะวันออกเฉียงเหนือ คือ บริเวณประเทศฟิลิปปินส์ ไต้หวัน ฮ่องกง จีน ญี่ปุ่น เป็นต้น ตัวพายุที่ความเร็วลมในตัวมันต่ำ คือช่วงเริ่มต้นของการสะสมพลังงาน มีความเร็วลมน้อยกว่า 34 knots เรียกว่า depression เมื่อความเร็วลมเพิ่มมากขึ้นอยู่ในช่วงระหว่าง 34-63 knots จะเรียกว่า cyclone

หากมันสะสมพลังงานและทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ และมีความเร็วลมในตัวมันมากกว่า 64 knots จะเรียกว่า typhoon ถ้าเป็นพายุที่อยู่ในฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันออกเฉียงเหนือและมหาสมุทรแอตแลนติกตอนเหนือจะเรียกว่า hurricane 

ทั้ง typhoon และ hurricane มีความหมายเดียวกัน แต่การแบ่งระดับย่อยของ typhoon และ hurricane นั้นจะแตกต่างกันออกไป โดย typhoon มีการแบ่งระดับออกเป็น 3 ระดับคือ typhoon, severe typhoon และ super typhoon ซึ่งมีความเร็วลมในตัวมันมากกว่า 100 knots หรือ 190 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป 

ส่วน hurricane นั้นแบ่งย่อยออกเป็น 5 ระดับตามความเร็วลมเช่นกัน โดยเรียกเป็น Category 1 ถึง 5  hurricane Category 5 คือความรุนแรงสูงสุด มันมีความเร็วลมในตัวมันมากกว่า 137 knots หรือ 252 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

Hydraulic 

คำว่า hydraulic นั้นมักพูดกันสั้น ๆ แบบนี้ ซึ่งหมายถึง Hydraulic fluid ลักษณะเหมือน oil แต่ไม่ใช่ oil เพราะเป็นของเหลวที่ใช้กับกลไลต่าง ๆ ของเครื่องบินที่มีระบบไฮดรอลิกเป็นตัวช่วยผ่อนกำลัง ระบบต่าง ๆ ของเครื่องบินสมัยใหม่นั้นส่วนใหญ่จะมีระบบ hydraulic เข้ามาช่วยค่อนข้างมาก เช่น landing gear system, flight control system เป็นต้น

Hypoxia 

การขาดออกซิเจนในกระแสเลือดจนมีผลทำให้เกิดการด้อยประสิทธิภาพลงหรืออาจถึงขั้นหมดสติ IATA อธิบายคำว่า Hypoxia เอาไว้ดังนี้

A deficiency of oxygen in inspired gases, arterial blood or tissue, short of anoxia (which is an almost complete absence of oxygen) 

ช่องยูทูปกัปตันโสภณ

สอบสัมภาษณ์ สมัครสอบนักบิน