FAA

Federal Aviation Administration เป็นหน่วยงานของสหรัฐอเมริกาที่ทำหน้าที่แบบเดียวกับ CAAT หรือ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (ดูคำว่า CAA)

FDA/FDM

FDA ย่อมาจากคำว่า Flight Data Analysis และ FDM ย่อมาจากคำว่า Flight Data Monitoring (ดูคำว่า FDAP)

FDAP

ย่อมาจากคำว่า Flight Data Analysis Program คำว่า FDAP นั้นเป็นระบบที่เก็บและประมวลผลข้อมูลทางด้านการบินเพื่อที่จะหาแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพในการบินให้ดีขึ้น หรือใช้พิจารณาปรับปรุงแก้ไขวิธีการปฏิบัติและเพิ่มการฝึกอบรมในเรื่องต่าง ๆ ที่ตรวจพบหรือมองเห็นว่าเป็นข้อบกพร่องโดยที่จะต้องไม่มุ่งไปที่การตำหนิหรือให้คุณให้โทษต่อนักบินที่ทำการบิน

หากการพัฒนาวิธีการประมวลผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลที่ได้จาก software ที่แปลผลนั้นจะสามารถนำมาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติการได้ในหลาย ๆ ด้าน เปรียบเสมือนการพัฒนาคุณภาพด้านปฏิบัติการ หรือ FOQA (Flight Operations Quality Assurance) ซึ่งไม่จำกัดอยู่เฉพาะเทคนิคการบินของนักบินเท่านั้น แต่จะเป็นการพัฒนาในเชิงการบริหารข้อมูล big data อาทิเช่น การเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง (fuel efficiency) การวางแผนเส้นทางบินหรือเพดานบิน การตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ บนเครื่องบินตั้งแต่ เบรค ยาง เครื่องยนต์ ฯลฯ เพื่อนำข้อมูลไปทำการวิเคราะห์สภาพการใช้งานและนำไปใช้ประโยชน์ในแง่ของการบริหารการซ่อมบำรุงอากาศยาน เป็นต้น

FDP 

Flight Duty Period หมายถึง ช่วงเวลาปฏิบัติการบิน ซึ่งจะมีข้อกำหนดสูงสุดที่สามารถปฏิบัติงานได้ในแต่ละวัน แต่ละเดือน แต่ละปี ตามระเบียบบังคับเรื่องข้อกำหนดในการปฏิบัติการบิน (อ่านคำว่า FTL)

FDR

ย่อมาจากคำว่า Flight Data Recorder คือ อุปกรณ์ที่เก็บบันทึกข้อมูลการบินทุกอย่างบนเครื่องบินลำนั้น ถ้าจะเรียกให้คุ้นหูก็คือ “กล่องดำ” นั่นเอง บางทีเราอาจจะเห็นเขียนว่า DFDR ซึ่งย่อมาจาก Digital Flight Data Recorder คือ กล่องดำ ที่บันทึกข้อมูลโดยเป็นการเก็บในรูปแบบดิจิตอลนั่นเอง (ดูคำว่า Blackbox)

Final Approach 

หมายถึง การลดระดับเข้าหาสนามบินในช่วงสุดท้ายที่เป็นทางตรงที่มุ่งไปสู่รันเวย์เพื่อจะลงสนาม (landing) เช่น ถ้าทิศทางของรันเวย์เป็น รันเวย์ 21 ช่วงสุดท้ายที่เครื่องบินถือเข็มบิน (heading) 210 องศา เข้าสู่สนามบินตาม approach procedure ที่กำหนดไว้ คือ ช่วงของ final approach จริง ๆ จะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะ ขออธิบายแบบคร่าว ๆ ประมาณนี้ครับ

Flaps

ส่วนของปีกที่สามารถขยับออกเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวของปีกให้มากขึ้นในช่วงที่จะวิ่งขึ้นหรือลงสนาม เพื่อที่จะทำให้เครื่องบินสามารถลอยอยู่ได้โดยใช้ความเร็วต่ำ ๆ 

flaps นั้นแบ่งออกเป็นสองชนิดง่าย ๆ คือ leading edge flaps ซึ่งเป็นส่วนของปีกที่พับอยู่ใต้ปีกด้านหน้าและกางให้ยื่นออกมาเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวปีก ส่วน slats นั้นอยู่ด้านหน้าเช่นกันแต่เป็นส่วนที่ถูกดันให้ยื่นออกมาจากปีกด้านหน้า 

อีกส่วนหนึ่งคือ tailing edge flaps ซึ่งจะเป็นส่วนที่อยู่ในปีกและกางออกมาโดยการยืดออกที่ด้านหลัง tailing edge flaps นั้นจะมีการยืดออกเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวปีกถึงเกือบเท่าตัวเพื่อที่จะสร้างแรงยกให้เครื่องบินสามารถบินได้ด้วยความเร็วต่ำ แต่การกาง flaps นั้นต้องใช้กำลังของเครื่องยนต์มากกว่าปกติเพื่อให้ได้ความเร็วเท่ากันกับการไม่กาง flaps กล่าวคือ tailing edge flaps นั้นสร้างแรงยกเพิ่มขึ้นก็จริงแต่ตัวมันก็เป็น drag ที่ทำให้เกิดแรงต้านเพิ่มขึ้นด้วย จึงต้องใช้กำลังของเครื่องยนต์เพิ่มขึ้น เวลาที่เครื่องบินจะบินด้วยความเร็วที่สูงขึ้นจึงต้องเก็บ flaps up เพื่อลดแรงต้าน

Flight Attendant

หมายถึง พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทั้งเพศหญิงและเพศชาย (ดูคำว่า Cabin Crew)

Flight Control

หมายถึง ระบบที่ใช้ในการบังคับท่าทางการบิน เช่น aerilons, rudders, elevators เป็นต้น

Flight Deck

หมายถึง ห้องควบคุมการบินหรือห้องนักบินนั่นเอง (ดูคำว่า Cockpit)

Flight Plan

หมายถึง แผนการบิน มีรายละเอียดของเส้นทางบิน ความสูงของเที่ยวบินตามเส้นทางที่กำหนด และรายละเอียดข้อมูลทางเทคนิคของเที่ยวบินและเครื่องบิน

หนังสือรวบรวมคำศัพท์ทางการบิน Aviation A-Z สั่งซื้อทาง Shopee

FMS 

ย่อมาจาก Flight Management System เป็นระบบที่ช่วยบริหารการบินบนเครื่องบิน โดยมีคอมพิวเตอร์ช่วยประมวลผล (FMC: Flight Management Computer) และนักบินเป็นคนป้อนข้อมูลต่าง ๆ เข้าไปในระบบเพื่อที่ FMC จะประมวลและแสดงผลขึ้นมาให้กับนักบินผ่านหน้าจอประมวลผลต่าง ๆ รวมทั้งการบังคับเครื่องบินผ่านระบบ autopilot อีกด้วย 

ระบบ FMS นั้นจะผนวกเข้ากับระบบนำร่อง ระบบบริหารน้ำมันเชื้อเพลิง การใช้กำลังของเครื่องยนต์ เส้นทางการบิน ฯลฯ

FOD

ย่อมาจากคำว่า Foreign Object Debris/Damage หมายถึง สิ่งของหรือสิ่งมีชีวิตที่ไม่ควรมีอยู่ในบริเวณนั้นๆ เช่น ในทางขับ (taxiway) ในทางวิ่ง (runway) หรือพื้นที่ลานจอดและบริเวณที่ให้บริการลานจอดของเครื่องบิน (apron) เป็นต้น

Foxtrot 

เป็นการออกเสียงเพื่อติดต่อวิทยุ ตามมาตรฐาน International Radiotelephony Spelling Alphabet ซึ่งหมายถึง ตัวอักษร F (ดูคำว่า Alfa)

FTL

Flight Time Limitation เป็นเรื่องของข้อกำหนดการปฏิบัติงานของนักบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน โดยที่จะมีการกำหนดให้สามารถทำงานในระหว่างวันได้สูงสุดเป็นจำนวนกี่ชั่วโมง เป็นต้น เวลาที่กำหนดนั้นอาจจะแตกต่างไปแล้วแต่เวลาที่เริ่มต้นการปฏิบัติการบินและจำนวนเที่ยวบินที่จะทำการบินในวันนั้น (ดูคำว่า Deadhead)

Fuel 

หมายถึง น้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้สันดาบเครื่องยนต์ ปกติน้ำมันจะบรรทุกอยู่ในปีกของเครื่องบิน มีเครื่องบินบางแบบที่บินได้ไกลๆ นานๆ จะมีถังใส่น้ำมันไว้ที่ horizontal stabilizer ด้วย (ปีกแนวราบที่อยู่บริเวณหางเครื่องบิน)

อ่านเรื่องอื่นใน A Pilot Club

737max accident airbus aircraft airline airlines airplane B737 b737-800 Boeing caat cabin crew captain china eastern copilot coronavirus corona virus 2019 covid-19 Emirates flight Flying incident landing Lufthansa pilot qatar safety student pilot การบิน การบินไทย คำศัพท์ คำศัพท์การบิน นักบิน นักบินฝึกหัด ศัพท์การบิน สอบนักบิน สอบสัมภาษณ์ เครื่องตก เครื่องบิน เครื่องบินตก เรียนบิน โคโรนาไวรัส โคโรน่าไวรัส โบอิ้ง ไทยแอร์เอเซีย

หนังสือนักบินมีทั้งหมด 5 เล่ม

สั่งซื้อหนังสือผ่าน shopee https://shopee.co.th/apilotbook

ติดตาม A Pilot Club ได้ทาง
ยูทูปช่อง Captain Sopon https://www.youtube.com/c/SoponPhikanesuan
เฟสบุ๊ค https://wwwfacebook.com/apilotbook
เว็บไซต์ http://www.apilotclub.com/
เป็นเพื่อนกับเราทางไลน์ออฟฟิศเชียล https://lin.ee/BQyGDbK
ซื้อหนังสือ A Pilot Book ได้ที่ https://shopee.co.th/apilotbook